Contributies 2019-2020

Contributie G/LG Hockey
€  76,00
Contributie Senioren  
1. Basis lid, niet spelend €   57,50
2. Trimmers/trainingslid € 160,00
3. Spelend lid € 290,00
Contributie Jongste Jeugd  
4. Benjamins 2 ( 5 jaar) €   80,00
5. Benjamins 1 (6 en 7 jaar) € 125,00
6. Mini's  E (8 en 9 jaar) € 169,00
Contributie Jeugd  
7. Aspiranten D (10 en 11 jaar) € 190,00
8. Aspiranten C (12 en 13 jaar) € 199,00
9. Junioren B (14 en 15 jaar) € 227,00
10. Junioren A (16 en 17 jaar) € 237,00
Zaalhockeybijdrage (verplicht voor Jeugd A t/m F) €   40,00
Toeslag speler in selectieteams ( H1, D1, MA1, MB1, MC1) €    25,00

  • Gezinsmaximum contributie (exclusief zaalhockeybijdrage en toeslag speler in selectieteams) € 770,00
  • Peildatum vaststelling hoogte contributie: 30 september 2019.
  • Inschrijfgeld voor nieuwe leden (eenmalige kosten) bedraagt €30,00.
  • Contributie-inning vindt in principe plaats via automatische incasso.
  • Indien de contributie inning niet via een automatische incasso kan plaatsvinden, wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Nieuwe leden kunnen uitsluitend per automatische incasso betalen.
  • Contributie-inning middels automatische incasso zal in twee gelijke termijnen plaatsvinden: eind september 2019 of na aanmelding en eind januari 2020.
  • Inning zaalhockeybijdrage eind december 2019.
  • De contributie is inclusief afdracht KNHB lidmaatschap en premies  collectieve aanvullende ongevallenverzekering en W.A. verzekering.