Inschrijven

 

Ondertekening en verzending van het aanmeldingsformulier

Na invulling van het digitale aanmeldingsformulier wordt u verzocht dit formulier af te drukken en te ondertekenen en het ondertekende aanmeldingsformulier te verzenden naar:

LEDENADMINISTRATIE HOCKEYCLUB SOUBURGH
POSTBUS 95
2950 AB ALBLASSERDAM

U kunt ook een gescande versie van het ondertekende aanmeldingsformulier per e-mail  versturen aan [email protected].

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Betrokkenheid
  Indien u of uw kind lid wordt van onze vereniging wordt er van u verwacht dat de ouders en/of verzorgers: 1.Bij uitwedstrijden van hun dochter en/of zoon enkele malen per seizoen rijden. 2.Bij thuiswedstrijden van hun dochter en/of zoon enkele keren per seizoen bardienst op zaterdag verrichten. Kunt u om welke reden dan ook geen bardienst op zaterdag verrichten, dan heeft u de mogelijk deze bardienst af te kopen. Coaches van een jeugdteam worden vrijgesteld van bardienst. 3.Met de jeugd samen corveediensten op zaterdag na de wedstrijd te verrichten. Van seniorenleden wordt verwacht dat zij bij thuiswedstrijden bardiensten en corveediensten verrichten. Er zijn verder veel taken die binnen de vereniging uitgevoerd moeten worden. Daarom kan hiervoor een beroep op u worden gedaan om uw medewerking daaraan te verlenen.Hieronder kunt u aangeven naar welke activiteiten/commissies uw voorkeur/belangstelling uitgaat.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.