Huisregels

Zoals iedere organisatie kent ook HC Souburgh een aantal huisregels. Dit zijn regels waaraan iedereen, die iets met onze vereniging te maken heeft zich dient te houden. Dit is niet om vervelend te doen, maar om alle betrokkenen een prettige sportomgeving te bieden.

Algemene regels

 1. Voel je Souburgher. Een vereniging is een groep mensen, die samen werken aan hetzelfde doel. Bij ons dus het vormen van een sportieve, gezellige club waarin goede prestaties worden geleverd. Draag je steentje bij om de club goed te laten draaien.
 2. Gedraag je positief, dat leidt tot betere resultaten dan het afkraken van wat andere proberen op te bouwen.

Bezoekers

 1. Onze accommodatie is met veel persoonlijke inzet van de leden tot stand gekomen. Ook het onderhoud wordt grotendeels door vrijwilligers gedaan. Heb daar respect voor!
 2. Parkeer je auto op het parkeerterrein. Alleen in de aangegeven vakken.
 3. Plaats je fiets of brommer op de aangegeven plaatsen. Als ze ergens anders staan, kunnen ze worden weggehaald of vastgezet.
 4. Ruim eventuele uitwerpselen van je hond zelf op!
 5. Roken is niet gewenst en in ieder geval verboden in het clubhuis en op de kunstgrasvelden.
 6. Supporters dienen buiten de afrastering van de velden te blijven.
 7. Ondersteun de wedstrijd op een positieve manier. Aanmoedigen is niet hetzelfde als afkatten. Denk aan je taalgebruik. Respecteer tegenstanders en scheidsrechters.
 8. Breng flesjes en glazen ook weer terug naar de kantine.
 9. Gooi afval in de afvalbakken.
 10. Meld eventuele gebreken of gevaarlijke situaties bij de bar.

Sporters

 1. Bereid je goed voor door het volgen van de trainingen en een gezonde levenswijze.
 2. Houd je aan de regels voor het wedstrijdtenue. Soms zijn (sponsor)trainingspakken beschikbaar gesteld die alleen voor en na de wedstrijd mogen worden gedragen. Houd je daaraan.
 3. Houd je aan de afspraken die met de coach/aanvoerder zijn gemaakt. Laat tijdig weten als je echt niet aan je verplichting kunt voldoen.
 4. Speel je wedstrijd met respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechters. De derde helft wordt dan veel leuker.
 5. Bedank of feliciteer je tegenstander, de aanvoerders bedanken de leiding.
 6. Drink na afloop samen met je tegenstanders een drankje en praat na over de wedstrijd. Op deze manier maak je vrienden.
 7. Heb je medische of psychische klachten informeer dan je coach.
 8. Alle spelers, vanaf de 2e-jaars B-jeugd, hebben een verplichting om scheidsrechter te zijn. Daartoe dienen zij allen het spelregelbewijs te behalen.

Coaches

 1. Verzamel voor aanvang van de competitie alle gegevens van de teamleden. De vertegenwoordiger binnen de TCJ kan daarbij behulpzaam zijn. Onderzoek of er spelers bij zijn met medische of psychische problemen.
 2. Maak aan het begin van het seizoen schriftelijk duidelijk wat de teamregels zijn.
 3. Breng spelers en hun ouders op de hoogte van regels van sportiviteit en respect. Voorkom dat ouders gaan ‘mee-coachen’. Stimuleer het team met positieve aanwijzingen en aanmoedigingen.
 4. Stel een vervoersschema op waarin de ouders evenredig belast worden.
 5. Begroet de coach van de tegenstander en eventuele ‘rij-ouders’ en biedt hen namens de club iets te drinken aan. Wijs hen het veld waar de wedstrijd gespeeld gaat worden.
 6. Controleer tijdig of de scheidsrechters aanwezig zijn. Neem zonodig contact op met de zaterdagcommissaris.
 7. Controleer of iedereen het juiste tenue draagt. Houdt (uitspelend) rekening met een reservetenue. Een scheidsrechter kan een speler met een onjuist tenue de toegang tot de wedstrijd ontzeggen.
 8. Begeleid de wedstrijd positief. Geef duidelijke aanwijzingen. Schroom niet een speler tijdelijk naar de kant te halen als daar reden voor is. Wacht niet tot de scheidsrechter het doet.
 9. Begeleid de aanvoerder na de wedstrijd, bedank de scheidsrechters, de aanvoerder en coach van de tegenpartij, laat het (volledig ingevulde!) wedstrijdformulier tekenen.
 10. Overleg regelmatig met de trainer(s) en/of de TCJ.

Trainers

 1. Zorg dat je beschikt over alle gegevens van de spelers. Overleg met de coach en zonodig met de TCJ.
 2. Spreek de spelers aan met hun voornaam, weet dus wie wie is.
 3. Geef een positief voorbeeld: goede trainingskleding, sportieve/actieve houding (dus geen handen in je zakken).
 4. Stel voor de training groepsregels op. Maak duidelijk wat de sancties zijn. Stuur een speler nooit naar huis, er kunnen afspraken met anderen zijn. Laat een gestrafte speler in de dug-out wachten.
 5. Geef tijdens de training duidelijke en heldere instructies. Leg uit wat het nut is van de oefening.
 6. Neem de training zelf ook serieus, dus niet bellen, sms-en, praten met voorbijgangers. Richt je geconcentreerd op de spelers.

Scheidsrechters

 1. Alle spelers, vanaf de 2e-jaars B-jeugd, hebben een verplichting om scheidsrechter te zijn. Daartoe dienen zij allen het spelregelbewijs te behalen.
 2. Bekijk iedere week het wedstrijdschema of je als scheidsrechter bent in gedeeld.
 3. Zorg dat je tijdig aanwezig bent. Meld je bij de zaterdagcommissaris. Als je echt niet kunt, neem dan maatregelen. Zoek een collega en meld het tijdig bij de zaterdagcommissaris.
 4. Houdt met je tenue rekening met de kleding van de teams. Er zijn ook speciale hesjes op de club beschikbaar.
 5. Zorg dat je je scheidsrechterskaart en een wedstrijdfluit bij je hebt.
 6. Als je fluit, doe dat dan gedecideerd. Fluit luid en geef duidelijk aan wat je bedoelt. Verdiep je in de standaardgebaren van de KNHB.
 7. Wordt niet emotioneel, dan doe je dingen die nog meer commentaar oproepen.
 8. Neem het fluiten zelf ook serieus, dus niet bellen, sms-en, praten met voorbijgangers. Richt je geconcentreerd op het spel met een actieve houding (dus geen handen in je zakken).
 9. Teken na afloop het wedstrijdformulier.
 10. Rapporteer excessen aan het Bestuur en/of TCJ. Als zij nergens van weten, dan kan je ook geen actie verwachten.

Ouders

 1. Naast de standaardregel van de bezoekers is het belangrijk om iedere week tijdig het wedstrijdschema te bekijken of je als bardienst bent ingedeeld.
 2. Zorg dat je voor de bardienst tijdig aanwezig bent. Meld je bij de zaterdagcommissaris.
 3. Als je echt niet kunt, neem dan tijdig maatregelen. Zoek een andere ouder uit het team van je kind.

Tot slot
Veel regels, maar alle bedoeld om het verblijf op de club voor iedereen prettig te laten verlopen.


Veel plezier gewenst!


Het Bestuur