Contributies

Contributie 2020-2021 eerste helft seizoen t/m 31.12.2020

Tijdens de ALV van 25 september jl. is besloten om de eerste termijn van de contributie met € 7,50 op te hogen t.o.v. de contributie seizoen 2019-2020. Dit geldt voor alle leden categorie├źn, m.u.v. de niet spelende basisleden (€ 1,00 verhoging).

Halverwege het lopende seizoen 2020-2021, wanneer er meer duidelijkheid is over de gevolgen en onzekerheden t.g.v. de Corona-crisis,  wordt bekeken of een verdere contributieverhoging voor de tweede helft van het seizoen nog noodzakelijk is.

De inning van de eerste termijn van de contributie zal begin november 2020 plaatsvinden, of na aanmelding lidmaatschap, en de inning van de tweede termijn van de contributie eind februari 2021.

Aangezien er dit seizoen geen zaalhockey-competitie en training zal plaatsvinden, komt de inning van de zaalhockeybijdrage 2020-2021 te vervallen.

Contributie 2019-2020  

Contributie G/LG Hockey
€76,00
Contributie Senioren
1. Basis lid, niet spelend €57,50
2. Trimmers/trainingslid €160,00
3. Spelend lid €290,00
Contributie Jongste Jeugd
4. Benjamins 2 ( 4 en 5 jaar) €80,00
5. Benjamins 1 (6 en 7 jaar) €125,00
6. Mini's E (8 en 9 jaar) €169,00
Contributie Jeugd
7. Aspiranten D (10 en 11 jaar) €190,00
8. Aspiranten C (12 en 13 jaar) €199,00
9. Junioren B (14 en 15 jaar) €227,00
10. Junioren A (16 en 17 jaar) €237,00

Zaalhockeybijdrage (verplicht voor Jeugd A t/m F)

€40,00


Toeslag speler in selectieteams ( H1, D1, MA1, MB1, MC1)


€25,00
  • Gezinsmaximum contributie (exclusief zaalhockeybijdrage en toeslag speler in selectieteams) € 770,00
  • Peildatum vaststelling hoogte contributie: 30 september 2019.
  • Inschrijfgeld voor nieuwe leden (eenmalige kosten) bedraagt €30,00.
  • Contributie-inning vindt in principe plaats via automatische incasso.
  • Indien de contributie inning niet via een automatische incasso kan plaatsvinden, wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
  • Nieuwe leden kunnen uitsluitend per automatische incasso betalen.
  • Contributie-inning middels automatische incasso zal in twee gelijke termijnen plaatsvinden: eind september 2019 of na aanmelding en eind januari 2020.
  • Inning zaalhockeybijdrage eind december 2019.
  • De contributie is inclusief afdracht KNHB lidmaatschap en premies collectieve aanvullende ongevallenverzekering en W.A. verzekering.