Arbitrage


Arbitrage HC Souburgh

Om onze hockeywedstrijden te kunnen spelen hebben we scheidsrechters nodig. Betere arbitrage draagt ertoe bij dat er op het veld meer respect is voor onze scheidsrechters, voor de spelers en voor de begeleiders. Bovenal zorgt betere arbitrage voor meer plezier in en rond het veld. Wij streven er naar om bij elke wedstrijd passende scheidsrechters in te plannen.


Beleid

Hoe wij de kwaliteit en plezier in het fluiten willen behouden is vastgelegd in het Vereniging Arbitrage Plan. In dit plan zijn de regels opgenomen voor alle zaken die spelen rondom de arbitrage.


Cursus clubscheidsrechter

Op Souburgh doen spelers vanaf de B-jeugd mee aan de verplichte cursus om clubscheidsrechter te worden. De kandidaten volgen een door de KNHB georganiseerde online cursus met proefexamens.

De cursus wordt afgesloten met een examen dat afgenomen wordt door een KNHB examinator. Het examen vindt ongeveer twee keer per jaar plaats in het clubhuis. Spelers worden hiervoor opgeroepen.


Nieuwe regeling: Pilot-teamindeling scheidsrechters – 2e helft veldseizoen 2023-2024

In plaats van het indelen van individuele leden als scheidsrechters wordt een team verantwoordelijk voor het aanleveren van twee scheidsrechters voor een wedstrijd. Zodra de indeling van de wedstrijden bekend is, verdeelt de scheidsrechterscommissie de teams over de wedstrijden. Elke wedstrijd wordt aan één team toegekend. De aanvoerders/coach/managers van de fluitende teams krijgen te horen voor welke wedstrijden hun teams verantwoordelijk zijn voor de scheidsrechters. De leden van een team moeten onderling afstemmen wie de wedstrijden, waarvoor het team is ingedeeld, fluit, daarbij rekening houden met het niveau van zowel de wedstrijd als de ervaring van degene die gaat fluiten. Hoewel het de voorkeur heeft dat wedstrijden daadwerkelijk gefloten worden door leden van het fluitende team, blijft het mogelijk om het fluiten van wedstrijden “uit te besteden” aan een vrijwilliger; de verantwoordelijkheid dat de wedstrijd gefloten wordt, blijft daarbij wel bij het ingedeelde team. Wanneer een team hun verantwoordelijkheid niet nakomt (met andere woorden: wanneer er bij een toegekende wedstrijd géén twee geschikte scheidsrechters zijn), dan krijgt het fluitende team een waarschuwing. Bij elke volgende keer wordt een wedstrijd van het betreffende team niet voorzien van scheidsrechters. De boete van 30 euro (die momenteel van toepassing is bij het niet komen opdagen van individueel ingedeelde scheidsrechters) komt hiermee te vervallen.

Indeling

Senioren teams worden aangewezen om senioren (JH1, JD1, Veteranen) en jeugd (O18 t/m O14) te fluiten. O18 wordt aangewezen om O14 en O12 te fluiten. Er is dus een overlap tussen O18 jeugd en Senioren voor 014. Voor de wedstrijden van D1 en H1 geldt een uitzondering: deze wedstrijden worden niet toegekend aan teams. Hiervoor worden individuele scheidsrechters ingedeeld/gevraagd. Daar wordt een lijst met beschikbare scheidsrechters voor opgesteld. Komen de scheidsrechters uit een team, of zijn ze met een team te verbinden, dan geldt deze wedstrijd echter ook als door het desbetreffende team gefloten. In LISA wordt (via de module ‘Planning teams’) een team ingedeeld op een wedstrijd. De aanvoerder/coach/manager van het fluitende team krijgt hier bericht van. Op de Souburgh website is zichtbaar welk team is aangewezen om te fluiten. Teams krijgen zo vroeg mogelijk een overzicht van de wedstrijden waar ze scheidsrechters voor moeten aanleveren. Elke woensdag vindt er een belronde plaats om coaches/aanvoerders/managers te vragen wie er komend weekend gaan fluiten. Babette van t’Zelfde is bereidt deze taak op zich te nemen.

Om met bovenstaande opzet alle wedstrijden (2e helft seizoen 2023-2024) te bezetten is het nodig dat elke scheidsrechter gemiddeld genomen 2x fluit. Dit houdt in dat als een team 10 scheidsrechters heeft, ze verantwoordelijk zijn voor ongeveer 10 wedstrijden.

Aandachtspunten

 • Voor elk speelweekend (zaterdagen) zal er een begeleider ingepland worden. De begeleider zal bij de O12 en O14 wedstrijden aanwezig zijn om de scheidsrechters (uit O18) te begeleiden. Om O18 jeugd te laten wennen aan het fluiten van een wedstrijd, gaan we voorlopig uit van volgende opzet: - 4 scheidsrechters per wedstrijd. (S1&S2 fluiten kwart 1 en 3; S3&4 fluiten kwart 2 en 4) - Tussendoor kijken ze samen met de begeleider naar de andere scheidsrechters. - Voordelen: ze hoeven niet in één keer een hele wedstrijd te fluiten, ze leren van de andere scheidsrechters, krijgen al tijdens de wedstrijd tips van de begeleider en meer scheidsrechters doen ervaring op.
 • Het vinden van scheidsrechters voor D1 en H1 is niet altijd makkelijk en kan tijd kosten. Daarom vragen we deze teams om hierin zelf ook mee te denken. Doordat er te weinig bondsscheidsrechters beschikbaar zijn is de huidige lijst scheidsrechters niet grootWe zullen trachten om deze wedstrijden ruim van te voren te plannen en op tijd te communiceren.
 • Zo nu en dan worden ingeplande wedstrijden op verzoek van één van de deelnemende teams gewijzigd, bijvoorbeeld het vervroegen of juist later laten beginnen van de wedstrijd. Dat kan van invloed zijn op de beschikbaarheid van de scheidsrechters. Bij het maken van dergelijke wijzigingen moet hiermee dan ook rekening gehouden worden. Dit loopt echter altijd via de wedstrijdsecretaris, die daarmee ook een coördinerende taak heeft naar de scheidsrechterscommissie om mogelijke wijzigingen op tijd en juiste wijze in goede banen te leiden.

Aantallen

Wedstrijden waarvoor scheidsrechters nodig zijn in 2e helft veldseizoen 2023-2024 D1, H1 > 12 wedstrijden, 24x scheidsrechters nodig NB dit is exclusief oefenwedstrijden
  • JH1, JD1, Vet >
   • 15wedstrijden > 30x scheidsrechters nodig
  • D2 >
   • 6 wedstrijden> 12 scheidsrechters; D2 regelde eigen scheidsrechters, maar ook D2 gaat mee in deze pilot
  • MO18-1, MO18-2, MO16-1, JO16-1, MO14-1
   • 23 wedstrijden > 46x scheidsrechters nodig
  • MO14-2, MO12-1, JO12-1
   • 14 wedstrijden > 28x scheidsrechters nodig
Total aantal benodigde scheidsrechters 150; totaal hebben we ongeveer 80 scheidsrechters, dus maximaal 2x fluiten in deze tweede seizoenshelft.

Het is een pilot, dus zullen we de eerste tijd extra ondersteuning verlenen zodat alles soepel verloopt. Daarvoor wordt er een aparte groep samengesteld die de invoering van deze nieuwe indeling gaat ondersteunen. Met deze ondersteuningsgroep alleen, gaat het echter niet werken. De medewerking van alle teams is belangrijk en we gaan er dan ook van uity dat iedereen dit een kans geeft. Bedenk: JIJ FLUIT MIJ, IK FLUIT JOU.

Vanuit de scheidsrechters commissie staan wij klaar om beginnende, maar ook meer ervaren scheidsrechters te begeleiden. Daarnaast stimuleren we scheidsrechters die graag op hoger niveau willen gaan fluiten.


Ouders

Naast spelers zijn ook ouders van harte welkom om deel te nemen aan de cursus en het examen tot clubscheidsrechter. Lijkt het je leuk om enkele wedstrijden te fluiten bijvoorbeeld van je eigen zoon of dochter, meld je dan bij de commissie.


Heb je vragen of wil jij je steentje bijdragen voor de arbitrage op HC Souburgh? Mail dan naar [email protected].