Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh
 
Algemene Ledenvergadering 31 AUG 2017
5-10-2017  | 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) is niet ieders favoriete avondje uit, maar in de Statuten van de Alblasserwaardse Hockeyclub Souburgh (Model KNHB) is nu eenmaal vastgelegd dat de ALV uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar gehouden moet worden met een aantal vaste agendapunten. Naast het bestuur gaven 26 leden acte de présence.

De agenda van de gehouden ALV is terug te vinden op het alleen voor leden toegankelijke deel van de website www.souburgh.nl  waar ook de volledige notulen van de vergadering zijn terug te vinden onder  ‘ALV 2017’.


Een aantal besproken topics willen we jullie hierbij al onder de aandacht brengen.

De vergadering werd geopend door voorzitter Jet Schenk die daarbij direct al twee belangrijke speerpunten voor het te voeren beleid voor het seizoen 2017-2018 onder de aandacht bracht:

  • Hoe gaan we om met kritiek vanuit de vereniging?

  • Verhoging hockeytechnisch niveau van met name de (jongste) jeugd.


Jet meldde verder dat zij oorspronkelijk van plan was slechts voor één jaar de voorzittershamer te hanteren, maar inmiddels zit het tweede jaar erop en ze heeft besloten door te gaan. In het bestuur hebben Korstiaan Rietveld (Algemene Zaken) en Marcel Schippers (Jongste Jeugd) het eerste jaar achter de rug en daarnaast ondervindt zij ook veel steun van de ervaren Erik Schwencke (Financiële zaken) en Henk van Muijen (Technische zaken).


Tijdens de presentatie van het algemene jaarverslag van het afgelopen seizoen ging onze voorzitter vervolgens dieper in op met name kritiek van met name ouders van jeugdleden. Het bestuur roept een ieder die kritiek heeft, op dit niet direct per e-mail te uiten, maar aan de orde te stellen tijdens de reguliere commissievergaderingen (in principe iedere eerstee maandag van de maand). Voor het verbeteren van de organisatie en communicatie binnen de club vraagt het bestuur ook iedereen daar zelf aan bij te dragen. De club bestaat uit veel vrijwilligers, maar veel taken komen vaak op dezelfde schouders terecht.


Voor het verhogen van het hockeytechnische niveau van met name de jeugd is externe expertise ingeschakeld (Ad de Gruijter en Joyce Visser van MHC  Forescate) om HC Souburgh te ondersteunen bij het verbeteren van het niveau van trainers, trainingsprogramma’s en coaches.


Na het algemene jaarverslag presenteerde de penningmeester het financieel jaarverslag van het afgelopen seizoen en memoreerde daarbij dat HC Souburgh ook in financieel opzicht nog steeds een gezonde vereniging is. Hogere kosten voor o.a. energie, begeleiding en training en onderhoud aan de veldverlichtingsinstallatie konden worden opgevangen door hogere contributie inkomsten, een bijdrage van Svenscar/Volvo, een hogere JBP bijdrage van de Stichting Samenwerking tot Nut van het Algemeen (SSN) vanwege het 25 jarig bestaan en een hogere baropbrengst, mede te danken aan de vele evenementen die werden georganiseerd.


Tijdens de behandeling van het hockeytechnisch jaarplan voor het seizoen 2017-2018 door het bestuurslid Technische Zaken gaf hij aan dat vragen vanuit de leden altijd eerst via de coach dienen te lopen en dat de Technische Commissie iedere eerste maandag van de maand in het clubhuis beschikbaar is voor vragen van 20.00-21.00 uur.


Vervolgens gaf het bestuurslid Jongste Jeugd een toelichting op het Jeugdbeleidsplan dat in samenwerking met Ad en Joyce tot stand is gekomen. Per lijn-/leeftijdscategorie is vastgelegd wat er per seizoen geleerd moet worden. Aan de hand daarvan zijn trainingsschema’s per week opgesteld.


Tijdens de behandeling van de begroting voor het seizoen 2017-2018  werd het voorstel in stemming gebracht om de bijdrage zaalhockey met € 5 te verhogen (dus van € 25 naar € 30) en de reguliere contributie met 2% te verhogen. Dit voorstel werd door de aanwezige leden unaniem aangenomen.


Ondanks dat de ALV een relatief lange zit is, word je in één avond compleet geïnformeerd over alles wat er speelt binnen de vereniging. Volgend jaar is iedereen dan ook weer van harte uitgenodigd!Reageer

:) = :( = 8) = 0-) = ;) =
:*) = -:-) = :0 = :9 = L) =
^O^ =
terug naar vorige scherm
 
Om uzelf of uw kind in te schrijven als lid van HC Souburgh dient u het aanmeldingsformulier in te vullen. Dit formulier vindt u hier op de website (klik hier voor het aanmeldingsformulier).

Voor het deelnemen aan een proeftraining: klik hier
SponsorKliks, gratis sponsoren!

Teaminformatie
Wedstrijdprogramma
Zoeken
Uitslagen
H1 MHC Tempo H1 5-2
H2 HV Spijkenisse HJ1 (H3) 6-2
HVA HC Nieuwkoop HA 1-1
JongD1 Hockeyclub Barendrecht DJ1 4-0
JC1 L.S.C. ALECTO JC3 4-2
MC1 HC De Hoeksche Waard MC2 2-3
MC2 HV Victoria MC7 5-2
MC3 HC De IJssel MC3 1-7
MD3 Hockeyclub Barendrecht MD8 9-1
DVdi Ring Pass Delft DDA 5-1
Hockey.nl